EB

A biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így  joguk van az alábbi ellátásokat igénybe venni:
természetbeni
pénzbeli ellátások

A biztosítás az alapul szolgáló jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.

Biztosítottak köre:

  1. alkalmazottként dolgozó
  2. szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
  3. a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló
  4. álláskeresési támogatásban részesülők
  5. nem kiegészítő tevékenységet folytató; az egyéni és társas vállalkozók
  6. egyházi személyek
  7. mezőgazdasági őstermelő
  8. egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
  9. választott tisztségviselők
  10. főállású kisadózók
  11. állami projektértékelők

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék:

2009 júliusa óta, akinek nincs biztosítási jogviszonya, annak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ennek  összege: 7050,-