EB

A biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így  joguk van az alábbi ellátásokat igénybe venni:
természetbeni
pénzbeli ellátások

A biztosítás az alapul szolgáló jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.

Biztosítottak köre:

 1. alkalmazottként dolgozó
 2. szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 3. a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló
 4. álláskeresési támogatásban részesülők
 5. nem kiegészítő tevékenységet folytató; az egyéni és társas vállalkozók
 6. egyházi személyek
 7. mezőgazdasági őstermelő
 8. egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 9. választott tisztségviselők
 10. főállású kisadózók
 11. állami projektértékelők

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék:

2009 júliusa óta, akinek nincs biztosítási jogviszonya, annak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ennek  összege: 7050,-